Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ιατρικές ανάγκες

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αιματολογικές εξετάσεις Αθλητών & Αθλούμενων

Αιματολογικές εξετάσεις Αθλητών & Αθλούμενων

Εργαστηριακές εξετάσεις ΓεΣΥ

Εργαστηριακές εξετάσεις ΓεΣΥ

Εξετάσεις Covid-19

Εξετάσεις Covid-19

Περιβαλλοντικές & διατροφικές αλλεργίες

Περιβαλλοντικές & διατροφικές αλλεργίες

Πάνελ δυσανεξίας για κυπριακά προϊόντα

Πάνελ δυσανεξίας για κυπριακά προϊόντα

Καρκινικοί δείκτες

Καρκινικοί δείκτες

Μικροβιολογικές & βιοχημικές αναλύσεις νερού

Μικροβιολογικές & βιοχημικές αναλύσεις νερού

Δελτία υγείας αθλητών

Δελτία υγείας αθλητών

Δελτία υγείας εστιατορίων

Δελτία υγείας εστιατορίων