Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις δικές σας ιατρικές ανάγκες

Υπηρεσίες Υγείας

Αιματολογικές εξετάσεις Αθλητών & Αθλούμενων

Αιματολογικές εξετάσεις Αθλητών & Αθλούμενων

Εργαστηριακές εξετάσεις ΓεΣΥ

Εργαστηριακές εξετάσεις ΓεΣΥ

Εξετάσεις Covid-19

Εξετάσεις Covid-19

Περιβαλλοντικές & διατροφικές αλλεργίες

Περιβαλλοντικές & διατροφικές αλλεργίες

Τεστ τροφικής δυσανεξίας για κυπριακά προϊόντα

Τεστ τροφικής δυσανεξίας για κυπριακά προϊόντα

Καρκινικοί δείκτες

Καρκινικοί δείκτες

Μικροβιολογικές & βιοχημικές αναλύσεις νερού

Μικροβιολογικές & βιοχημικές αναλύσεις νερού

Κάρτα υγείας αθλητών

Κάρτα υγείας αθλητών

Δελτία υγείας εστιατορίων

Δελτία υγείας εστιατορίων